Základem mnohých disciplín online marketingu a tvorby webových stránek je analýza klíčových slov. Je základním podkladem pro SEO, Content marketing, PPC kampaně, strukturu webových sránek a spoustu dalších.

Cílem této analýzy je identifikovat nejen taková klíčová slova, která uživatelé internetu vyhledávají, ale i taková, která z uživatele, který konkrétní výrazy vyhledává, udělají vašeho zákazníka, oděratele, pravidelného návštěvníka či cokoliv jiného, co je pro Vás hodnotnou akcí.

Analýza klíčových slov zahrnuje spoustu postupů, metod i pomocných nástrojů a služeb, které pomohou získat seznam těch správných klíčových slov vhodných pro plnění určených cílů. Pro analýzu klíčových slov neexistuje žádný jednotný postup či návod. Každý při tvorbě této analýzy může postupovat jinak a užívat jiné nástroje.

Vlastní znalost

Nejsnažší metodou v přípravě analýzy klíčových slov je obyčejné sepsání základních pojmů. Pojmů, které popisují a souvisí s produktem, službou nebo jiným záměrem, který chcete propagovat.

Stejně tak je vhodné myslet na slova, která sice s tímto záměrem souvisí nebo znějí podobně, ale nechcete, aby byl Váš obsah s těmito výrazy spojován. Tyto výrazy se nejčastěji nazývají vylučovací klíčová slova nebo negativní klíčová slova. Opět neexistuje jednotné nebo oficiální označení pro tyto výrazy.

Příklad: Prodáváte přípravek, proti plísni na zdi. Nechcete, aby byl Váš produkt spojován s plísní na lidském těle. Mezi vylučovací klíčová slova zařadíte slova jako hlava, noha, nehet atd.

Všechny Vaše nápady je vhodné zaznamenávat v nějakém tabulkovém procesoru jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets z důvodu nutnosti pozdějšího zpracování.

Našeptávače

Další metodou odkud se dají klíčová slova získat jsou tzv. našeptávače. Našeptávače určitě znáte, jedná se o další návrhy vyhledávání, které Vám internetový vyhledávač nabízí při psaní vyhledávacího dotazu.

Našeptávači disponují oba nejpopulárnější internetové vyhledávače v České republice, tedy Seznam i Google. Příklad našeptávače můžete vidět níže:

analýza klíčových slov

Pro lepší předtavu vidíme, že při zadaném výrazu automobil vyhledávač nabízí několik dalších návrhů pro vyhledávání. Získáme nejen další klíčová slova, ale také představu o tom, jaké výrazy jsou aktuálně ve vyhledávání populární. Tyto klíčová slova si opět zaznamenejte do svých tabulek.

Našeptávače můžeme nalézt i na dalších populárních internetových vyhledávačích jako je například Yahoo nebo Bing. Dálejeste si jich jistě všimli i na jiných webových stránkách, kde se ve větší míře vyhledává. Například na YouTube nebo na Wikipedii.

Související dotazy

Dalším způsobem, jak mohou internetové vyhledávače pomoci při analýze klíčových slov jsou související dotazy, které internetové vyhledávače zobrazují na konci stránky s výsledky vyhledávání. Související dotazy nabízí opět oba populární vyhledávače od společnosti Seznam i Google. Příklad souvisejících dotazů ve vyhledávání je uveden níže:

analýza klíčových slov

Můžeme vidět, že internetový vyhledávač opět nabídne několik dalších klíčových slov. Tyto výrazy mohou být vhodné nebo zařazeny mezi negativní klíčový slova. Související výsledky vyhledávání nalezneme i v dalších internetových vyhledávačích (Bing, Yahoo…).

Nástroje v reklamních systémech

Následující nástroje jsou součástí reklamních systémů Sklik a Google Ads. Prvním nástrojem je Návrh klíčových slov, který je součástí reklamního systému Sklik.

Tento nástroj umožňuje uživateli získat související klíčová slova se zadaným klíčovým slovem, a navíc poskytne další užitečná data, jako je hledanost, roční trend ve vyhledávání, míru konkurence pro specifický vyhledávací dotaz a průměrnou cenu za proklik. Nástroj umožňuje následně vybraná klíčová slova přidávat do jednotlivých kampaní/sestav v rámci systému Sklik.

analýza klíčových slov

Nástroj od společnosti Google v rámci reklamního systému Google Ads funguje velmi obdobným způsobem. Jedná se o Plánovač klíčových slov. Na rozdíl od nástroje z reklamního systému Sklik, nabízí kromě objevování nových klíčových slov s jejich daty i prognózy o výkonu budoucích reklamních kampaní se zvolenými klíčovými slovy. Můžete měnit cenu za proklik, kterou jste ochotni zaplatit a získat prognózy o pravděpodobném počtu zobrazení, prokliků, ceny a návratnosti návrhu kampaně ve zvoleném období a lokalitě.

Při samotném plánování klíčových slov získáte stejná data jako v případě reklamního systému Sklik. Jedná se o počet vyhledávání, trend, míru konkurence a průměrnou cenu za proklik. Jak to vypadá se můžete podívat níže:

analýza klíčových slov

Oba dva nástroje jsou si vizuálně i fukčně velmi podobné.

Specializované nástroje

Kromě nástrojů zabudovaných do reklamních systémů existuje celá řada externích nástrojů, které jsou učeny zejména marketingovým profesionálům a analýzu klíčových slov značně ulehčují.

Ulehčují ji zejména tím, že sdružují všechny výše uvedené nástroje do jednoho a v některých případech přidávají i další užitečné funkce. Tyto nástroje jsou tedy schopny získat data z několika internetových vyhledávačů, jejich našeptávačů, souvisejících výsledků vyhledávání i jejich reklamních systému. Dále jsou schopny získat data i ze souvisejících webů s populární funkcí vyhledávání jako je YouTube nebo Wikipedie. Všechna data mohou tyto nástroje exportovat do jednoho souboru, a tedy značně ulehčit a urychlit tvorbu analýzy klíčových slov.

Nevýhodou je, že jsou tyto nástroje zpoplatněny, pokud uživatel chce využívat všechny jejich dostupné funkce, zatímco všechny předchozí kategorie nástrojů jsou dispozici zdarma.

Pro příklad se jedná o nástroje Collabim nebo Marketing Miner co se České republiky týče. Ze zahraničních zástupců se jedná například o SEMrush nebo Ubersuggest.

Tyto nástroje toho většinou umí již zdaleka více než jen získat klíčová slova. Jedná se například o sledování pozice ve výsledcích vyhledávání zvolených internetových stránek, sledování odkazů, které vedou na zvolené webové stránky nebo sledování výkonu vlastních marketingových kampaní.

Práce s daty

Všechna data z výše uvedených nástrojů je třeba následně zpracovat. I specializované nástroje ve většině případů exportují data plná duplicit a nevhodných výrazů. Prvním krokem je tedy očištění dat o tyto duplicity a nevhodné výrazy.

Druhým krokem je roztřízení dat do smysluplných kategorií. Například dle typu služby nebo výrobku. Následně tedy získáme soubor užitečných roztřízených dat, která se dají následně vizualizovat pomocí grafů. S těmito daty může uživatel dále pracovat, seřazovat data dle různých metrik, která jsou pro Vás a Vaše cíle relevantní nebo z klíčových slov vytvářet jednotlivé reklamní kampaně a sestavy. Dále analýza klíčových slov může pomoci i v případě Content marketingu. Zjistíte o co se lidé zajímají a na jaká témata se vyplatí například psát články. Dále také analýza klíčových slov může sloužit jako základ pro optimalizaci pro internetové vyhledávače nebo jako základ před začátkem tvorby webových stránek.

Long tail

Long tail klíčová slova se dají specifikovat jako velmi konkrétní a víceslovná.

Na rozdíl od všeobecných výrazů jako je například „automobil“ mají mnohem menší objem vyhledávání, ale zároveň i mnohem méně konkurence, která na tyto slova cílí.

Tím, že jsou tato klíčová slova velmi specifická, nabízejí uživateli přesně to, co hledá a je u nich větší šance, že zákazník provede konverzní akci než u všeobecných výrazů.

Příkladem může být použití vyhledávacího dotazu, kdy uživatel hledá konkrétní typ automobilu „škoda fabia 2 2012 první majitel“ je jistě pro tento vyhledávací dotaz mnohem menší konkurence než pro všeobecný dotaz automobil. Pokud tedy reklama či webová stránka nabízí tento typ automobilu a cílí přesně na toto klíčové slovo je mnohem větší šance, že zákazník navštíví právě tuto webovou stránku a automobil zakoupí. Při analýze klíčových slov by se tedy na tyto long tailová klíčová slova rozhodně nemělo zapomínat.

analýza klíčových slov

PS

Užitečným nástrojem může být také webová stránka soovle.com . Tato stránka vám vypíše návrhy z našeptávačů z Wikipedie, Googlu, Amazonu, Answers, Youtube, Bingu a Yahoo naráz. Hodí se spíše v případě tvorby kampaní v anglickém jazyce. Někdy jej užívám jako takový quick check.