Online marketing – Internet, který původně vznikl pouze jako komunikační prostředek pro armádu, se velmi výrazným způsobem transformoval do podoby, jakou známe dnes. V dnešní době je internet nedílnou součástí každodenního života valné většiny z nás. Ať již v pracovním životě, či při trávení volného času.

Internet se stal důležitou součástí ekonomiky nového tisíciletí. Firmy mohou dosáhnout takového stupně propojení se zákazníkem, jaký dříve nebyl možný. Umožňuje zákazníkům zprostředkovat nebývale velké množství informací během pár okamžiků. Toto platí i opačným směrem od zákazníka k firmě. Přinesl také zcela nové obchodní možnosti. Užívání internetu mělo zásadní dopad na konkurenceschopnost firem a firmy se tomuto trendu musely přizpůsobit.

 Spolu s rozšířením internetu se v devadesátých letech dvacátého století zrodil i internetový marketing. Bývá také označován jako digitální či online marketing. Díky tomu, jak se rozšiřoval přístup lidí k internetu, nabýval online marketing na potenciálu a prošel od svých počátků velmi výraznou proměnou. Od jednoduchých reklamních emailů a grafických bannerů, po složité systémy email marketingu, video reklamy, obsahové sítě, PPC systémy a velmi rozsáhlého množství dalších nástrojů. Online marketing hraje v dnešním světě velmi důležitou roli. Existuje jen málo firem, které by nějakou formu online marketingu nevyužívaly a spousta dalších firem používá k propagaci výhradně online prostředí. Výdaje vynaložené na online marketing meziročně stále vzrůstají a technologie užívané v tomto odvětví se vyvíjí velmi vysokým tempem.

Podívejme se na podíl výdajů jednotlivých mediatypů za rok 2019.

online marketing a jeho potenciál

Infografiku připravuje každý rok Sdružení pro internetový rozvoj v České republice na základě výzkumu, jehož metodika je dostupná zde. Z výše uvedené infografiky můžeme vidět, že více než čtvrtina vynaložených finančních prostředků připadá právě na internetový marketing. Podíl investic do internetového marketingu má vzrůstající trend, jak můžeme sledovat v následující infografice:

online marketing a jeho potenciál

Online marketing má oproti klasickému marketingu několik výhod. Nabízí vysoký stupeň propojení zákazníka a firmy. Dá se provozovat nepřetržitě. Dá se velmi dobře měřit a vyhodnocovat. Můžeme také velmi přesně cílit na nejrůznější typy zákazníků, například dle lokality, zájmů či věku. Dále internetový marketing nabízí velké množství způsobů, díky kterým můžeme zákazníka zasáhnout a také je velmi flexibilní, co se týká změn.

Online marketing marketing disponuje také zásadní výhodou v podobě souborů cookies. Soubory cookies jsou soubory, které může server uložit do počítače uživatele. Takto si může uživatele zapamatovat a dále na něj přesněji cílit v podobě remarketingu nebo jiných změn co se týče obsahu reklamy či samotné webové stránky. Soubory cookies jsou v online marketingu tedy velmi důležité i pro nejrůznější měření a statistiky. V současné době, od roku 2018, však soubory cookies reguluje Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR.