Audit kampaní pro VORÁČ Interiéry s.r.o.

Kromě tvorby nových webových stránek pro VORÁČ Interiréry s.r.o., jsem byl také požádán o audit zavedených PPC kampaní. Současné kampaně nepodávaly požadovaný výkon. Proto jsem tedy zkontroloval dosavadní kampaně v reklamním systému Google Ads i Sklik. Co na kampaních bylo špatně?

1. Nevyhovující struktura

Dosavadní kampaně měly nevyhovující strukturu v tom smyslu, že veškerý sortiment služeb a vyýrobků nebyl dostatečně nebo vůbec segmentován.

2. Nevyhovující vstupní stránky

Tento problém však souvisel také se starými webovými stránkami, které nebyly na PPC kampaně připraveny a nebyly tak relevantní vstupní stránky pro jednotlivé položky sortimentu.

Tyto dva první problémy značně snižují hodnocenou kvalitu a relevanci a celkově tak snižují Quality Score, což vede k nižším výkonům a k vyšším cenám za proklik.

3. Nepoužívání rozšíření

V kampaních nebyla nastavena téměř žádná rozšíření textových reklam. Pokud se rozšíření nepoužívají, snižuje se tak prostor zabraný reklamou ve výsledcích vyhledávání. Mám rád přirovnání, že nepoužívat rozšíření reklamy je jako pronajímat si dům a využívat jeden pokoj.

4. Nedostatečná péče

Z kampaní bylo zřejmé, že se o ně nikdo pořádně nestará. V kampaních je třeba stále přidávat nová klíčová slova a také vylučovat nevhodná klíčová slova. Dále hlídat score kvality, použíat koncepty a experimenty, testovat nové verze reklam a spousta dalších věcí. Reklamní kampaně je prostě nutno stále optimalizovat.

Závěr

Veškeré marketingové aktivity jsem zkontroloval a kompletně přetvořil v návaznosti na tvorbu nových webových stránek, tak aby bylo dosaženo lepšího Quality Score a celkově se zvýšila jejich výkonnost. Kampaně bohužel nemám ve své správě, ale doufám, že se jim daří dobře :).

Jak jsem dosáhl návratnost investic do reklamy (ROAS) za 4 592 % za dva měsíce? Jedná se o kompletní projekt, který zahrnoval tvorbu webových

Webové stránky nejsou aktuální

Webové stránky neobsahují aktuální infomace o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb. V současné době pracuji na nové verzi.

Martin Rajnoha