Návratnost 4 592 % za 2 měsíce


Jak jsem dosáhl návratnost investic do reklamy (ROAS) za 4 592 % za dva měsíce? Jedná se o kompletní projekt, který zahrnoval tvorbu webových stránek i online marketing. Obě disciplíny spolu velmi úzce souvisí a je třeba vnímat tvorbu webových stránek a online marketing jako celek.

Jedná se o projekt michalbardon.cz, který se specializuje na finanční služby. Hodnota jednoho získaného zákazníka ve finančních službách je poměrně vysoká, ovšem konkurenční prostřední v tomto segmentu je velmi tvrdé a reklama poměrně drahá. Soupeři jsou zde i velké finanční instituce, které operují s opravdu vysokými rozpočty a není snadné se v tomto segmentu s online marketingem prosadit. Jedná se také o extrémní případ, běžná průměrná návratnost investic do reklamy se v online marketingu pohybuje kolem 400 %. Tato hranice je považována za zdravou.

Tvorba strategie

Prvním krokem byla tvorba online marketingové strategie, kdy jsme si ujasnili, co vše se bude dělat, na koho budeme cílit, jaké jsou cíle marketingových aktivit a jaké kanály budeme používat k dosažení těchto cílů. Jako hlavní marketingové kanály jsem zvolil Google – reklamu ve vyhledávání a Facebook. Na Seznam jsem se ze začátku zaměřovat nechtěl, protože věková struktura na Seznamu je mírně odlišná, uživatelé Google lépe korespondují s představou ideálního zákazníka podnikatele.

Tvorba webových stránek a kampaní.

Ale kam budeme posílat traffic? Prvním krokem tedy byla tvorba webových stránek. Promyšlená struktura tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího Quality score v budoucích PPC kampaních. Obsah je v dnešní době nutnou záležitostí a blog na webových stránkách již považuji za samozřejmost. Blog napomáhá SEO a obsah je možno sdílet na sociálních sítích.

Následovala analýza klíčových slov. Analýza sloužila jako podklad pro webové stránky (SEO), PPC kampaně i obsahovou strategii. Vytvořil jsem tedy webové stránky, kde je každá podstránka služby optimalizovaná pro konverze jako landing page. Ne však dedikovaná. Webové stránky byly postuplně plněny obsahem dle stanovené obsahové strategie.

Následovala tvorba PPC kampaní ve vyhledávání Google Ads, opět na základě analýzy klíčových slov. Vhodná segmentace je pro úspěch kritická.

Mezitím byla vytvořena nová Facebooková stránka a souběžně s PPC kamaněmi ve vyhledávání začalo testování reklam. Bylo třeba testovat lokality, věk, zájmy, sdělení, kreativu a tak dále. Po nasbírání dostatečného množství dat díky Facebook Pixeli přišly na řadu také Podobná publika.

Byl také vytvořen firemní profil ve službe Google Moje Fima. Tato služba zlepšuje dohledatelnost a navíc se podnikatel zobrazuje i na mapách Google.

Všechny aktivity byly v průběhu času pečlivě vyhodnocovány a optimalizovány a to včetně webových stránek, které jsou napojeny na nástroj Hotjar. Na základě analýzy chování uživatelů na webu, byly webové stránky několikrát upraveny pro zvýšení konverzního poměru.

Výsledky

Jak je napsáno v titulku, po dvou měsících optimalizací a úprav jsme skončili se zhodnocením vložených prostředků ro reklamy 4 592 %. V této hodnotě jsou zahrnuty oba kanály – Google i Facebook.

Z této statistiky lze vidět, že i s malým rozpočtem se dá prorazit ve velmi kompetitivním segmenu, pokud je online marketing dělán správně.

V současné době reklamní kampaně dosahují stabilních výsledků a fanouškovská základna na Facebooku, zejména díky obsahovému marketingu stále roste.

Co se týče SEO, za poměrně krátkou dobu, se webové stránky zobrazují na klíčové vyhledávací dotazy na první stránce s výsledky.

Pokud máte i Vy zájem o online marketing nebo webové stránky, napište mi ještě dnes.

Kromě tvorby nových webových stránek pro VORÁČ Interiréry s.r.o., jsem byl také požádán o audit zavedených PPC kampaní. Současné kampaně nepodávaly požadovaný výkon. Proto

Webové stránky nejsou aktuální

Webové stránky neobsahují aktuální infomace o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb. V současné době pracuji na nové verzi.

Martin Rajnoha